9

cuncon_lonton

Hài hầy

anbeei_

LC mới về mà nhớ rồi à?

linh__h

@matxjbw hơi hơi

linh__h

@anbeei_ lại nhớ mình

anbeei_

@linh__h mệt mỏi vs con người ni quá

linh__h

@anbeei_ toàn vô cmt kêu nhớ xong kêu mệt, khó hiểu

anbeei_

@linh__h có từ ngữ mô diễn tả là đang nhớ k?

linh__h

@anbeei_ mình hiểu mà, không cần nói ra